Thi công chống nóng tòa nhà Hà Nội.

Sản phẩm chống nóng kính sử dung sơn nano chống nóng kính. Lớp sơn chống nóng tạo ra một màng chắn cách nhiệt cho toàn bộ kính của tòa nhà. Sản phẩm này được đôi ngũ .

Hotline: 0889 588 566